RF / AS en RFID

Radiofrekwensie (RF) is die elektromagnetiese frekwensie wat gebruik kan word uitgestraal na die ruimte.